Византијски повез

Aleksandar Ceklic - za katalog

 

Српски средњовековни повези, заједно са руским, грчким и повезима осталих источно-православних земаља

спадају у ширу групу такозваних византијских повеза. Неки историчари појмове византија и византијски с правом оспоравају,

будући да је тим именом немачки историчар Хероним Волф тек 1557. године први пут назвао Ромејско царство.

Сходно томе повез о коме говоримо могао би се звати ромејски или још прецизније источно-православни, јер је рађен искључиво у православним земљама.

Међутим, пошто се појам византијски одомаћио као начан појам, често се користи и као синоним за српски средњовековни повез.

Основна особеност византијског повеза, оно што га потпуно разликује од повеза на Западу тог времена, као и од савремених повеза, 

јесте његов облик са издуженим  и равним хрптом.

Форма византијског повеза, дакле, није правилна, правоугаона, већ у хрптеном делу, као и у деловима корица при самом хрпту долази до завојитог испупчења. Разлог том испупчењу, с једне стране, је оплитање заглавне, односно, капителне врпце, која се протезала не само дуж ивице повежњака књижног блока већ и једним делом  дуж спољашњег дела обода даске.

С друге стране, издужење хрпта било је условљено чињеницом да су корице византијског повеза истих димензија по ширини и по дужини са књижним блоком, то јест, да корице нису имале брид.022 resize resize Управо брид на корицама повеза на Западу омогућавао је да се смести заглавна врпца, која није узроковала издужење хрпта. Зато су византијски повези чувани положено, јер је у супротном долазило до оштећења издужења, односно капице изнад заглавне врпце.

 

 

 


 

 1. Београдско јеванђеље, 1552.

  

Beogradsko jev malo       Beogradsko jev malo (1)         Beogradsko jev malo (3)

 


  

2. Макета, доња корица, Српски сред. повез

  

  Maketa1              Maketa2


  

 3. Псалтир,  рукопис из 1519. године

  

 1 resize resize     2 resize resize     3 resize resize      4 resize resize     

 

 

 5 resize resize    6 resize resize   Posleprosivanja resize resize    Prerestauracije resize resize