Из историје повеза

 latinica

 

Рестаурација и реконструкција повеза књига незамислива је без истраживачког рада и темељног познавања историјских стилова.

То подразумево детаљно проучавање структуралних и декоративних елемената повеза.

Александар Ћеклић је до сада објавио следеће радове из области историје повеза књига:

-Повези рукописних књига Хиландарске библиотеке, Новине Београдског читалишта, бр. 33-34-35, 2008.)

- Повез Српског минхенског псалтира, Зборник МПУ, бр.6 (нова серија), Београд 2010.

- Повези Глигорија Возаровића, Међународни скуп „Стара, ретка и уметничка књига – јуче, данас, сутра“, Библиотека града Београда 16. 12. 2010. (www.antikvarne-knjige.com/povezi-gligorija-vozarevica)

- Путеви једног ренесансног орнамента, Археографски прилози, бр. 33, Београд 2011.

Богумили: историја или лажни мит,Геополитика бр. 64 јун-јул 2013.

- Богумилски повез-један историјски фалсификат, Археографски прилози ,бр. 35, Београд 2014.